Reader Comments

Một số loại màng chống thấm HDPE Solmax thông dụng: Màng HDPE Solmax 0.5

"HDPE" (2017-09-25)

 |  Post Reply

Một số loại màng chống thấm HDPE Solmax thông dụng: Màng HDPE Solmax 0.5

Màng chống thấm HDPE Solmax 0.50: Chiều rộng khổ: 8m, chiều dài khổ 420m. Màng HDPE Solmax 0.75 màng chống thấm HDPE Solmax 0.75: Chiều rộng khổ: 8m, chiều dài khổ 280m. Màng HDPE Solmax 1.0 Màng chống thấm HDPE Solmax 1.00: Chiều rộng khổ: 8m, chiều dài khổ 210m. Màng chống thấm HDPE 1.5 Màng chống thấm HDPE Solmax 1.50: Chiều rộng khổ: 8m, chiều dài khổ 140m. Màng HDPE Solmax 2.0 Màng chống thấm Solmax 2.00: Chiều rộng khổ: 8m, chiều dài khổ 105m.Add comment