[1]
PremoliM. 2021. Indigeneity and the Anthropocene. Transmotion. 7, 2 (Nov. 2021), 1-26. DOI:https://doi.org/10.22024/UniKent/03/tm.1041.