[1]
MackayJ. 2020. Sweatlodge in the Apocalypse: A Conversation with Smokii Sumac . Transmotion. 6, 2 (Dec. 2020), 117-137. DOI:https://doi.org/10.22024/UniKent/03/tm.918.