MackayJ. (2020). Sweatlodge in the Apocalypse: A Conversation with Smokii Sumac . Transmotion, 6(2), 117-137. https://doi.org/10.22024/UniKent/03/tm.918