Remy-KovachLéna. 2018. “Sara Sue Hoklotubbe’s Sadie Walela Mystery Series”. Transmotion 4 (2), 229-31. https://doi.org/10.22024/UniKent/03/tm.646.