Mackay, James. 2020. “Sweatlodge in the Apocalypse: A Conversation With Smokii Sumac ”. Transmotion 6 (2), 117-37. https://doi.org/10.22024/UniKent/03/tm.918.