PremoliM. “Indigeneity and the Anthropocene”. Transmotion, Vol. 7, no. 2, Nov. 2021, pp. 1-26, doi:10.22024/UniKent/03/tm.1041.